logo

موسسه حسابداری چوب خط

صفر تا صد حسابداری را با موسسه حسابداری چوب خط تجربه کنید.
info@chuob-khat.com
09330542540

تاریخ و ساعت برگزاری کارگاه های عملی حسابداری

کارگاه های عملی حسابدای
واحد شهرکرد

زمان برگزاری کارگاه عملی واحد شهرکرد در روز های شنبه و دو شنبه  از ساعات ۱۴ الی ۱۶ و هم چنین ۱۶ الی ۱۸ میباشد.

کارگاه های عملی حسابدای
واحد بروجن

زمان برگزاری کارگاه عملی واحد بروجن در روز های یک شنبه و چهارشنبه از ساعات ۱۴ الی ۱۶ و هم چنین ۱۶ الی ۱۸ میباشد.

منتظر چی هستید؟ از امروز شروع کنید!

برگزاری کارگاه های عملی حسابداری توسط استاد علی کیانی.دیگر وقت آن رسیده که خود را برای بازار کار آماده کنید .
رزومه استاد کارگاه های عملی
کارگاه های عملی حسابدای

سر فصل های کارگاه های عملی حسابداری

کارگاه های عملی حسابداری در چهار فصل برگزار میگردد و این سر فصل ها به شرح زیر می باشد.

فصل اول

۱. طبقه‌بندی حساب‌ها بر اساس نیاز واقعی انواع شرکت‌ها ۲. ثبت‌اسناد مالی بر اساس مدارک واقعی شرکت‌ها به‌صورت دست‌نویس و سیستمی ۳. تحریر دفاتر روزنامه و کل ۴. تهیه لیست حقوق و دستمزد

فصل دوم

۵. لیست بیمه بر اساس نرم افزار تامین اجتماعی ۶. لیست حقوق بر اساس نرم‌افزار امور مالیاتی ۷. آموزش عملی نحوه ی و اجرا و ثبت مالیات بر ارزش‌افزوده

فصل سوم

۸. تهیه اظهارنامه ارزش‌افزوده ۹. تهیه اظهارنامه معاملات فصلی ۱۰. تهیه جدول گــردش مواد اولیه، آنالیز تولید و گـردش کالا بر اساس استانداردهای هر واحد تولیدی ۱۱. تهیه جداول استهلاک مطابق با استانداردهای قانون مالیات‌های مستقیم

فصل چهارم

۱۲. تهیه اظهارنامه مالیاتی بر اساس فرمت اداره امور مالیاتی ۱۳. آموزش نرم افزارهای حسابداری به صورت تخصصی و تضمینی ۱۴. آموزش نرم‌افزار حسابداری EXCEL در حد موردنیاز حسابداری