logo

موسسه حسابداری چوب خط

صفر تا صد حسابداری را با موسسه حسابداری چوب خط تجربه کنید.
info@chuob-khat.com
09330542540
 

درمورد من

مهارت ها و تخصص های من

مدیر عامل موسسه حسابداری چوب خط

۱

۴

۶

۸

۱۱

۱۲

۲

۳

۵

۷

۹

۱۱

موسسه حسابداری چوب خط

نمودار پیشرفت کار موسسه حسابداری چوب خط

رسانه های اجتماعی ۰
برنامه نویسی ۰
روابط عمومی و بازاریابی ۰
۷۵

۸۲

موسسه حسابداری چوب خط

مکمل مدیریت شما

حسابداری فراتر از چیزی است که در دانشگاه می آموزید